نرخ تبلیغات در تواد

لطفا قیمت و نرخ تبلیغات را از جدول پایین صفحه مشاهده کنید. بابت هر بازدیدی که شما خریداری میکنید بازدیدکننده شما شرایط زیر را حتما دارد:

ممکن است شما بازدیدکننده داشته باشید که موارد عنوان شده را نداشته باشد، اما هرگز از اعتبار آگهی شما بابت آن هزینه کسر نمی گردد.

توضیحات بسته / کشور مبلغ به‌ازای ۱۰۰۰ نمایش
رایانه رومیزی موبایل و تبلت هردو
سرتاسر جهان (همه کشورها) ۶٬۵۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان ۶٬۰۰۰تومان
جمهوری اسلامی ایران ۷٬۵۰۰تومان ۸٬۰۰۰تومان ۷٬۵۰۰تومان
توضیحات بسته / کشور مبلغ به‌ازای ۱۰۰۰ نمایش
رایانه رومیزی موبایل و تبلت هردو
سرتاسر جهان (همه کشورها) ۷٬۵۰۰تومان ۷٬۵۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
جمهوری اسلامی ایران ۸٬۵۰۰تومان ۸٬۵۰۰تومان ۸٬۰۰۰تومان

همه سایتها مجاز هستند تبلیغات نمایند به غیر از موارد زیر:

لطفا اگر تخلفی مشاهده کرده اید به ما اطلاع دهید...