کاربر ویژه کوتاه کننده لینک

سلام به همه کاربران سایت کوتاه کننده لینک تواد!

کاربرانی که دارای وبسایتهای پربازدید و آمار کلیک بالایی میباشند میتوانند از طریق پشتیبانی درخواست بدهند تا پس از بررسی عضویت کاربری آنها ویژه شود.

 مدت انتظار در لینکهای کوتاه شده کاربران ویژه تقریبا نصف سایر لینکهای کوتاه شده میباشد. یعنی تقریبا 5 ثانیه زمان انتظار تا انتقال به صفحه مقصد تا این کاربران محبوبیت وبسایتهای خود را از دست ندهند.

امیدواریم روز به روز امکانات جدید جهت فعالیت بهتر شما ایجاد نماییم موفق باشید.

منتشر شده در: 96/05/30