اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۸/۳،‏ ۲۲:۱۷ ami****** ۱۵٬۰۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۳،‏ ۸:۱۱ mil****** ۱۶٬۳۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۸/۳،‏ ۰:۴۸ ami****** ۱۱٬۳۸۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۲،‏ ۲۳:۴۸ mah****** ۲۷٬۴۰۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۲،‏ ۱۰:۴۲ Mrt****** ۶۲٬۹۸۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۸/۲،‏ ۷:۵۵ fil****** ۲۶٬۸۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۲۳:۵۷ Blu****** ۱۴٬۵۹۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۲۳:۳۸ bib****** ۱۷٬۲۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۲۱:۴۱ moh****** ۶۲٬۷۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۲۰:۱۴ sha****** ۱۹٬۱۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۱۵:۴۰ ham****** ۱۰٬۶۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۱۴:۳۹ koo****** ۱۰٬۰۴۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۱۴:۲۲ Pri****** ۱۶٬۳۸۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۱۱:۲۰ pan****** ۱۱٬۲۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۱۱:۰۸ MrM****** ۱۸٬۹۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۸:۳۴ Abo****** ۵۷٬۶۹۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۸:۳۳ ali****** ۱۳٬۷۰۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۸/۱،‏ ۱:۰۲ Mah****** ۱۴٬۵۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۳۱،‏ ۲۳:۴۶ sia****** ۲۰٬۸۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۷/۳۱،‏ ۲۰:۲۵ Fil****** ۷۶٬۶۲۳تومان شبا - بین بانکی