اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۱۹/۷/۲۵،‏ ۱۸:۱۸ ark****** ۱۰٬۳۴۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۵،‏ ۱۵:۴۶ Ham****** ۳۷٬۳۲۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۵،‏ ۱۲:۵۸ Ali****** ۱۷٬۱۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۵،‏ ۰:۴۶ ami****** ۳۵٬۴۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۴،‏ ۱۱:۳۲ mas****** ۹۲٬۸۱۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۴،‏ ۰:۴۱ fil****** ۵۰٬۲۹۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۳،‏ ۱۴:۱۱ Gha****** ۱۷٬۸۹۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۳،‏ ۱۱:۳۳ Ali****** ۲۲٬۷۷۱تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۷/۲۳،‏ ۱:۳۳ adm****** ۶۷٬۷۴۷تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۷/۲۲،‏ ۱۶:۲۳ fil****** ۵۰٬۰۸۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۱،‏ ۱۷:۰۵ Erf****** ۳۰٬۵۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۰،‏ ۲۳:۳۳ sin****** ۱۳۸٬۹۱۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۰،‏ ۲۱:۴۳ Ali****** ۳۷٬۷۲۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۰،‏ ۲۰:۱۲ Gha****** ۴۴٬۱۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۰،‏ ۱۵:۵۹ fil****** ۵۰٬۱۸۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۱۹/۷/۲۰،‏ ۱:۳۸ Sal****** ۱۵٬۰۱۹تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۱۹،‏ ۱۴:۵۵ ami****** ۱۲٬۸۱۵تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۱۹،‏ ۲:۵۶ omi****** ۱۰٬۰۰۰تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۱۷،‏ ۲۱:۴۹ ami****** ۵۰٬۰۲۰تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۱۵،‏ ۲۱:۰۰ Erf****** ۲۰٬۲۳۹تومان banktransfer