اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۱۹/۷/۱۵،‏ ۱۳:۲۸ los****** ۱۱٬۱۱۶تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۱۵،‏ ۱:۴۶ saj****** ۲۱٬۴۴۹تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۱۴،‏ ۲۱:۳۸ mil****** ۲۳٬۷۸۸تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۱۳،‏ ۱۱:۱۸ Mah****** ۱۰٬۰۵۰تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۱۲،‏ ۲۱:۵۰ ami****** ۱۸٬۸۷۶تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۱۱،‏ ۲۱:۲۱ Erf****** ۱۳٬۳۴۸تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۹،‏ ۱۲:۲۷ ami****** ۱۱٬۹۶۳تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۸،‏ ۲۲:۳۱ Ali****** ۱۰٬۵۱۹تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۸،‏ ۱۴:۲۰ Erf****** ۱۰٬۷۴۱تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۶،‏ ۲۱:۰۰ Mah****** ۱۰٬۰۰۴تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۵،‏ ۱۴:۲۸ ami****** ۱۲٬۳۱۸تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۳،‏ ۱۶:۲۹ ami****** ۱۵٬۹۷۷تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۳،‏ ۱۴:۱۰ mil****** ۲۴٬۴۵۱تومان zarinpal
۲۰۱۹/۶/۳۰،‏ ۲۱:۴۱ ami****** ۱۰٬۵۹۷تومان banktransfer
۲۰۱۹/۶/۲۷،‏ ۱۸:۰۷ ami****** ۱۱٬۰۰۹تومان banktransfer
۲۰۱۹/۶/۸،‏ ۱۰:۴۰ sia****** ۲۲٬۷۶۸تومان banktransfer
۲۰۱۹/۴/۲۴،‏ ۱۰:۰۰ ird****** ۱۰٬۸۳۳تومان zarinpal
۲۰۱۹/۴/۱۳،‏ ۱۰:۲۷ bog****** ۱۰٬۰۹۰تومان banktransfer
۲۰۱۹/۴/۷،‏ ۱۸:۵۵ ird****** ۱۰٬۰۰۰تومان zarinpal
۲۰۱۹/۳/۱۸،‏ ۹:۵۰ ird****** ۱۰٬۱۶۱تومان zarinpal