اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۳:۰۴ Abo****** ۱۲۱٬۶۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۱:۰۸ Mj8****** ۸۳٬۲۵۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۲۰:۵۲ Fil****** ۱۳۱٬۲۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۱۷:۰۸ Mre****** ۴۰٬۱۵۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۱۰:۴۸ es1****** ۲۰٬۴۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۶:۱۲ ami****** ۱۰٬۰۳۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۷،‏ ۰:۲۷ m00****** ۲۸٬۳۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۲۰:۰۱ pan****** ۱۳٬۱۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۹:۴۹ Gha****** ۳۹٬۵۴۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۸:۱۰ meh****** ۵۵۸٬۵۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۷:۳۷ WAL****** ۱۰٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۵:۴۶ mda****** ۴۵٬۱۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۳:۴۶ ami****** ۶۹٬۲۵۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۱:۵۶ far****** ۱۰۰٬۸۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۱:۳۸ you****** ۱۰٬۰۷۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۹:۴۵ Ram****** ۸۰٬۲۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۰:۰۴ mra****** ۴۵٬۰۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۲۳:۱۷ sin****** ۱۰۰٬۰۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۲۱:۲۹ s36****** ۱۵٬۶۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۲۱:۱۷ cha****** ۳۰٬۵۹۷تومان شبا - بین بانکی