اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۱۸/۵/۱۸،‏ ۱۴:۵۷ mgt****** ۹۶٬۲۶۷تومان banktransfer
۲۰۱۸/۴/۲۸،‏ ۱۳:۳۶ mal****** ۱۰٬۳۲۶تومان banktransfer
۲۰۱۸/۴/۲۷،‏ ۱۸:۰۹ kon****** ۱۰٬۰۶۰تومان banktransfer
۲۰۱۸/۳/۱۶،‏ ۱۹:۰۹ ram****** ۱۰٬۰۰۴تومان banktransfer
۲۰۱۸/۳/۱۲،‏ ۲۰:۳۴ 911****** ۱۰٬۰۲۶تومان banktransfer
۲۰۱۸/۲/۱۲،‏ ۴:۳۱ kon****** ۱۰٬۰۹۲تومان banktransfer
۲۰۱۸/۲/۱،‏ ۱۰:۰۲ maz****** ۱۰٬۰۰۷تومان banktransfer
۲۰۱۸/۱/۸،‏ ۱۵:۵۰ sia****** ۱۹٬۷۴۷تومان banktransfer
۲۰۱۸/۱/۵،‏ ۵:۴۴ kon****** ۱۰٬۱۹۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۲/۲۵،‏ ۱۴:۲۸ Meh****** ۱۲٬۳۳۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۲/۲۱،‏ ۱۰:۲۸ maz****** ۲۱٬۲۸۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۲/۱۴،‏ ۸:۰۸ maz****** ۱۲٬۰۱۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۲/۱۰،‏ ۱۳:۲۲ maz****** ۱۰٬۳۸۴تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۲/۷،‏ ۸:۴۰ maz****** ۱۱٬۰۷۹تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۲/۳،‏ ۷:۳۱ maz****** ۱۰٬۰۲۳تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۱/۳۰،‏ ۱۱:۰۵ maz****** ۱۲٬۴۷۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۱/۲۷،‏ ۸:۲۹ maz****** ۱۱٬۷۱۴تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۱/۲۴،‏ ۱۵:۲۱ tfi****** ۱۸٬۲۶۹تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۱/۲۴،‏ ۷:۰۶ maz****** ۱۰٬۲۳۹تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۱/۲۰،‏ ۷:۲۷ maz****** ۱۰٬۷۸۳تومان banktransfer