اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۰:۳۱ fil****** ۵۲٬۹۳۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱۰:۲۶ ira****** ۱٬۰۴۰٬۳۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۳:۲۰ emj****** ۱۲۹٬۴۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۹،‏ ۱:۲۲ MHM****** ۱۱٬۶۴۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۸،‏ ۲۳:۴۷ ami****** ۱۳٬۲۶۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۸،‏ ۲۳:۲۹ DEX****** ۲۳٬۸۵۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۸،‏ ۱۴:۰۹ far****** ۱۵۱٬۱۴۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۸،‏ ۱۱:۳۸ re1****** ۱۰٬۲۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۸،‏ ۱۰:۱۸ Ami****** ۱۰٬۱۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۸،‏ ۱۰:۰۸ Pri****** ۲۸٬۰۷۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۸،‏ ۸:۱۷ Sho****** ۱۰٬۱۷۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۸،‏ ۷:۳۶ mos****** ۱۰٬۰۱۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۸،‏ ۷:۲۷ Gha****** ۴۷٬۶۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۷،‏ ۲۳:۴۷ Mj8****** ۱۲۲٬۳۳۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۷،‏ ۲۳:۳۱ jav****** ۱۱٬۵۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۷،‏ ۲۱:۱۷ you****** ۲۱٬۹۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۷،‏ ۱۷:۵۴ ami****** ۱۰٬۴۷۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۷،‏ ۱۷:۰۱ Kam****** ۲۹٬۱۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۷،‏ ۱۶:۵۴ fil****** ۵۰٬۴۶۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۷،‏ ۱۲:۵۲ Mah****** ۱۰٬۲۹۹تومان شبا - بین بانکی