اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۸/۵،‏ ۷:۲۳ mil****** ۱۲٬۳۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۵،‏ ۵:۴۵ Sar****** ۳۳۱٬۹۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۴،‏ ۱۷:۴۵ asa****** ۱۵٬۱۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۴،‏ ۱۲:۲۷ XLu****** ۲۷٬۶۷۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۳،‏ ۱۶:۰۷ you****** ۱۲٬۳۴۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۳،‏ ۵:۴۳ Hid****** ۱۶٬۳۰۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۸/۲،‏ ۳:۲۷ ali****** ۴۳٬۹۷۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱،‏ ۱۶:۲۷ Hos****** ۱۲٬۷۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۱،‏ ۱۴:۰۲ Sar****** ۲۸٬۳۸۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۷/۳۱،‏ ۱۲:۲۷ yas****** ۵۰٬۰۴۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۷/۳۰،‏ ۱۹:۵۳ Hei****** ۴۲٬۳۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۷/۳۰،‏ ۱۹:۴۱ ami****** ۱۲٬۴۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۷/۳۰،‏ ۱۹:۰۴ Abo****** ۱۰۹٬۳۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۷/۳۰،‏ ۱۵:۰۰ XLu****** ۱۶٬۹۳۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۷/۳۰،‏ ۹:۳۹ omi****** ۹۴٬۷۱۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۷/۳۰،‏ ۵:۴۳ mas****** ۲۰۱٬۳۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۷/۳۰،‏ ۱:۴۰ fil****** ۶۹٬۷۰۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۷/۲۹،‏ ۱۷:۲۸ Sar****** ۴۷۲٬۱۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۷/۲۹،‏ ۱۷:۱۱ Fil****** ۱۹۴٬۳۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۷/۲۹،‏ ۱۶:۲۰ man****** ۱۰۱٬۷۷۹تومان کارت به کارت