اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۱۷/۷/۳۱،‏ ۱۲:۴۲ maz****** ۲۶٬۸۷۹تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۰،‏ ۱۱:۵۷ mhr****** ۲۰٬۱۲۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۲۹،‏ ۲۰:۳۶ maz****** ۵۹٬۲۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۸،‏ ۱۳:۰۱ man****** ۱۱٬۸۳۴تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۷،‏ ۸:۱۴ yas****** ۱۰٬۰۴۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۴،‏ ۲۱:۰۱ mas****** ۱۱٬۲۳۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۱،‏ ۲۰:۵۷ 2Fi****** ۵۵٬۲۰۳تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۱۹:۰۴ sia****** ۱۰٬۰۱۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۷:۲۹ tfi****** ۱۰٬۱۳۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۸،‏ ۹:۲۷ tfi****** ۱۰٬۵۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۱،‏ ۲۲:۳۱ boo****** ۳۱٬۶۴۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۰،‏ ۸:۰۶ tfi****** ۱۰٬۵۱۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۹،‏ ۶:۵۵ ram****** ۱۰٬۰۰۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۲۲،‏ ۲۱:۱۸ boo****** ۴۴٬۱۷۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۳،‏ ۲۰:۰۲ dik****** ۱۰٬۰۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۲،‏ ۱۲:۵۷ mas****** ۱۴٬۱۴۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۳۰،‏ ۱۳:۵۲ dik****** ۱۰٬۹۲۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۶،‏ ۱۷:۵۲ dik****** ۱۱٬۸۷۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۴،‏ ۹:۰۳ dik****** ۱۱٬۲۶۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۳،‏ ۱۰:۳۵ Meh****** ۷۸٬۷۹۸تومان banktransfer