اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۲۳:۴۰ Abd****** ۲۶٬۰۶۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۲۳:۳۱ ami****** ۱۳٬۰۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۲۲:۴۸ Sho****** ۱۰٬۱۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۲۱:۴۶ anz****** ۱۰٬۵۲۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۱۸:۴۷ mas****** ۱۱۰٬۱۳۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۱۶:۳۸ Ami****** ۱۱٬۳۸۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۱۵:۵۲ Ram****** ۸۵٬۵۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۱۵:۴۹ Sia****** ۵۲٬۶۷۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۹:۴۳ ham****** ۳۰٬۹۶۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۳،‏ ۴:۲۱ DEX****** ۲۳٬۶۶۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۹:۲۹ aba****** ۱۰٬۰۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۸:۳۱ sin****** ۱۰۰٬۰۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۶:۴۸ Erf****** ۱۴٬۴۳۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۴:۵۳ mzj****** ۲۰٬۰۲۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۰:۴۰ s36****** ۵۱٬۵۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۱۰:۱۳ fil****** ۵۳٬۲۲۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۲،‏ ۲:۰۳ mch****** ۱۱٬۵۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۲۳:۲۸ ami****** ۱۳٬۰۷۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۲۳:۲۲ Mj8****** ۴۸٬۶۹۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۱۱،‏ ۱۶:۰۵ hal****** ۱۰٬۵۳۳تومان کارت به کارت