اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۲/۹/۵،‏ ۱۴:۴۵ mas****** ۲۰۳٬۲۹۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۵،‏ ۱۳:۳۹ Ari****** ۱۰۰٬۵۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۵،‏ ۸:۴۲ asa****** ۱۱٬۰۸۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۴،‏ ۲۰:۰۶ Hei****** ۵۲٬۰۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۴،‏ ۵:۳۲ Ami****** ۸۶٬۸۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۱۹:۰۱ Abo****** ۱۰۴٬۴۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۱۹:۰۰ bib****** ۶۰٬۷۸۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۱۹:۰۰ bib****** ۲۷٬۹۵۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۴:۳۴ Par****** ۲۱٬۹۶۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۳،‏ ۱:۴۶ fil****** ۷۵٬۶۸۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۲،‏ ۱۷:۵۹ Sar****** ۵۲۸٬۴۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲،‏ ۱۷:۰۸ Fil****** ۲۰۹٬۴۶۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۲،‏ ۱۵:۳۱ man****** ۱۰۱٬۶۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۲،‏ ۱۳:۱۷ Sor****** ۲۷٬۲۹۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۹/۱،‏ ۲۲:۴۴ fan****** ۱۷٬۶۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۲/۹/۱،‏ ۲۰:۵۹ ali****** ۳۱٬۷۲۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۳۱،‏ ۲۲:۰۴ mda****** ۸۷٬۸۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۹،‏ ۱۹:۱۰ XLu****** ۱۰٬۴۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۹،‏ ۱۵:۳۶ Ami****** ۱۱۷٬۹۱۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۲/۸/۲۸،‏ ۲۲:۳۹ XLu****** ۱۱٬۱۶۰تومان کارت به کارت