اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۲/۲۲،‏ ۰:۲۳ Erf****** ۷۸٬۰۴۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۲۳:۰۹ Mre****** ۴۶٬۰۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۲۲:۳۳ MrM****** ۲۷٬۸۸۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۲۱:۵۲ cha****** ۲۲٬۳۵۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۲۰:۵۹ Fil****** ۱۴۵٬۷۷۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۸:۴۷ ali****** ۱۵٬۶۹۹تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۸:۱۳ ami****** ۲۵٬۰۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۵:۲۸ you****** ۱۲٬۷۱۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۳:۵۱ mma****** ۲۰۱٬۸۱۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۱۰:۴۰ mhm****** ۳۳٬۰۰۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۷:۳۳ es1****** ۴۸٬۷۴۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۳:۰۱ FRi****** ۲۸٬۶۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۰:۰۲ moh****** ۳۳٬۱۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۱،‏ ۰:۰۱ sia****** ۲۰٬۰۶۰تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۲۲:۵۸ Say****** ۵۷٬۳۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۱۸:۰۹ Mah****** ۱۳٬۲۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۹:۵۴ mah****** ۳۲٬۵۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۲:۵۲ mis****** ۲۴٬۴۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۱:۲۰ man****** ۱۲٬۱۶۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۲۰،‏ ۱:۱۷ Dru****** ۱۱٬۱۳۳تومان کارت به کارت