اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۲۰:۰۱ pan****** ۱۳٬۱۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۹:۴۹ Gha****** ۳۹٬۵۴۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۸:۱۰ meh****** ۵۵۸٬۵۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۷:۳۷ WAL****** ۱۰٬۴۳۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۵:۴۶ mda****** ۴۵٬۱۳۶تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۳:۴۶ ami****** ۶۹٬۲۵۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۱:۵۶ far****** ۱۰۰٬۸۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۱:۳۸ you****** ۱۰٬۰۷۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۹:۴۵ Ram****** ۸۰٬۲۷۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۰:۰۴ mra****** ۴۵٬۰۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۲۳:۱۷ sin****** ۱۰۰٬۰۲۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۲۱:۲۹ s36****** ۱۵٬۶۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۲۱:۱۷ cha****** ۳۰٬۵۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۲۰:۴۰ man****** ۱۰٬۱۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۸:۴۴ Fat****** ۴۱٬۲۰۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۱:۴۹ DEX****** ۱۲٬۷۸۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۱۵،‏ ۱۰:۴۰ poo****** ۱۱۰٬۹۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۲۳:۴۶ jav****** ۱۴٬۰۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۲۳:۰۵ sam****** ۵۳٬۶۰۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۲۲:۵۷ Mj8****** ۳۵٬۲۰۰تومان شبا - بین بانکی