نرخ کسب درآمد در تواد

با مشاهده هر نوع از آگهی ها درآمد مخصوص آن آگهی به حساب شما اضافه خواهد شد.

توضیحات بسته / کشور درآمد به‌ازای ۱۰۰۰ نمایش
رایانه رومیزی موبایل و تبلت
جمهوری اسلامی ایران ۴٬۰۰۰تومان ۴٬۰۰۰تومان
سرتاسر جهان (همه کشورها) ۴٬۰۰۰تومان ۴٬۰۰۰تومان
توضیحات بسته / کشور درآمد به‌ازای ۱۰۰۰ نمایش
رایانه رومیزی موبایل و تبلت
جمهوری اسلامی ایران ۴٬۰۰۰تومان ۴٬۰۰۰تومان
سرتاسر جهان (همه کشورها) ۴٬۰۰۰تومان ۴٬۰۰۰تومان