اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۶۳ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۹٬۱۵۱٬۸۳۷تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۵/۲۵،‏ ۲۰:۰۳ Abo****** ۷۸٬۲۷۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۲۵،‏ ۱۶:۳۷ Fil****** ۱۵۱٬۶۹۵تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۲۵،‏ ۶:۳۳ Sar****** ۹۸٬۶۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۵،‏ ۴:۰۵ fil****** ۲۱٬۹۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۳،‏ ۱۱:۴۸ you****** ۵۲٬۹۵۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۲۱،‏ ۱۲:۱۳ Ari****** ۲۰۷٬۳۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۰،‏ ۱۸:۲۱ Sam****** ۱۰۱٬۳۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۰،‏ ۱۱:۵۰ sia****** ۶۲۷٬۷۴۱تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۸،‏ ۱۴:۲۶ mas****** ۳۲۱٬۰۹۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۸،‏ ۲:۵۹ fil****** ۳۰٬۹۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۷،‏ ۲۱:۲۵ Sar****** ۱۱۰٬۷۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۷،‏ ۱۸:۰۱ Fil****** ۱۳۹٬۳۸۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۷،‏ ۱۷:۰۷ man****** ۹۹٬۱۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۵،‏ ۱۶:۴۴ Isd****** ۵۱٬۹۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۲،‏ ۱۰:۱۰ Sar****** ۱۳۲٬۹۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۱،‏ ۲۰:۰۳ Abo****** ۸۲٬۱۴۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۱،‏ ۶:۰۹ Nas****** ۱۲٬۳۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۱،‏ ۵:۰۲ mas****** ۳۳۴٬۰۳۱تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۱،‏ ۲:۵۸ fil****** ۳۰٬۱۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۰،‏ ۲۲:۰۸ Sha****** ۵۱٬۸۴۰تومان شبا - بین بانکی پایا

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money