اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۸٬۰۱۲ درخواست را با مبلغ کل ۵۰۵٬۶۵۱٬۶۵۹تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۷/۱۳،‏ ۱۸:۵۸ man****** ۶۸٬۴۷۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۷/۱۲،‏ ۲۳:۳۵ Par****** ۵۸٬۷۸۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۷/۱۲،‏ ۱۹:۲۰ Fil****** ۱۱۱٬۷۷۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۷/۱۱،‏ ۹:۰۴ mey****** ۱۶٬۸۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۷/۷،‏ ۸:۱۷ mas****** ۲۷۵٬۶۴۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۷/۶،‏ ۱۹:۵۸ Abo****** ۸۰٬۳۷۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۷/۶،‏ ۵:۲۷ Sar****** ۱۰۵٬۸۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۷/۵،‏ ۲۰:۴۵ man****** ۹۶٬۳۱۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۷/۵،‏ ۱۷:۳۷ Fil****** ۱۲۴٬۸۹۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۷/۴،‏ ۱۵:۵۶ Nas****** ۱۰٬۸۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۷/۱،‏ ۵:۰۶ mas****** ۳۴۳٬۱۶۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۶/۲۹،‏ ۱۴:۴۸ Sar****** ۱۲۲٬۸۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۶/۲۸،‏ ۲۱:۱۹ Fil****** ۱۴۴٬۱۲۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۶/۲۸،‏ ۱۴:۰۵ man****** ۸۴٬۴۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۶/۲۷،‏ ۱۶:۵۰ Ami****** ۷۱۳٬۸۷۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۶/۲۷،‏ ۴:۵۸ Mil****** ۱۳٬۳۶۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۶/۲۲،‏ ۲۰:۳۴ Sha****** ۵۴٬۹۴۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۶/۲۲،‏ ۱۹:۵۸ Abo****** ۱۰۷٬۱۱۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۶/۲۲،‏ ۱۱:۱۱ Par****** ۵۴٬۸۸۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۶/۲۲،‏ ۱۰:۴۷ Lib****** ۱۵٬۵۲۵تومان کارت به کارت

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money