اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۰۹ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۲٬۷۱۴٬۲۸۱تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۳/۱،‏ ۱۸:۱۲ man****** ۹۱٬۶۰۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱،‏ ۱۰:۵۹ Par****** ۵۹٬۱۰۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۲۹،‏ ۸:۴۳ lal****** ۱۴۱٬۱۹۹تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۲۵،‏ ۰:۱۱ bib****** ۱۴۹٬۴۹۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۲۵،‏ ۰:۱۰ bib****** ۱۰۷٬۵۰۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۲۴،‏ ۲۰:۰۱ Abo****** ۸۹٬۶۹۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۲۴،‏ ۱۷:۴۹ mas****** ۲۵۵٬۷۲۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۲۴،‏ ۳:۴۳ fil****** ۵۰٬۸۹۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲۳،‏ ۲۰:۵۸ Sar****** ۱۱۴٬۱۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲۳،‏ ۱۹:۱۶ man****** ۱۰۲٬۸۷۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲۳،‏ ۱۸:۱۰ Fil****** ۱۴۹٬۱۸۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۲۰،‏ ۱۷:۳۰ Mal****** ۱۳٬۶۹۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۲۰،‏ ۱۵:۳۴ ROS****** ۳۷٬۶۰۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۷،‏ ۱۶:۵۰ mas****** ۲۹۶٬۲۶۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۱۷،‏ ۳:۲۷ fil****** ۵۳٬۵۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۶،‏ ۱۹:۱۵ Par****** ۵۵٬۸۰۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۱۶،‏ ۱۸:۵۳ Fil****** ۱۴۵٬۶۸۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۱۶،‏ ۱۸:۲۰ man****** ۹۳٬۲۶۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۶،‏ ۱۷:۳۷ Sar****** ۱۱۸٬۹۰۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۶،‏ ۷:۲۰ mah****** ۲۳٬۹۴۰تومان شبا - بین بانکی پایا

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money