اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۰۹ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۲٬۷۱۴٬۲۸۱تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۲/۱۵،‏ ۶:۰۲ Meh****** ۵۶٬۹۰۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۱۱،‏ ۷:۵۸ Abo****** ۸۰٬۰۵۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۱۰،‏ ۶:۰۳ Nas****** ۱۲٬۴۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۱۰،‏ ۵:۴۸ mas****** ۲۹۰٬۸۵۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۱۰،‏ ۲:۵۵ fil****** ۴۸٬۹۷۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۹،‏ ۲۳:۰۵ Sar****** ۹۴٬۹۴۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۹،‏ ۱۸:۳۱ man****** ۷۳٬۸۵۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۹،‏ ۱۸:۱۳ Fil****** ۱۳۵٬۴۶۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۵،‏ ۱۹:۵۰ rez****** ۲۷٬۱۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۵،‏ ۱۷:۳۵ Sha****** ۵۱٬۵۸۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۵،‏ ۱۶:۳۴ Ami****** ۵۱۹٬۱۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۵،‏ ۱۳:۴۸ Gha****** ۳۹٬۱۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۴،‏ ۴:۰۸ mas****** ۲۲۵٬۲۰۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۲/۳،‏ ۱۴:۵۱ Rez****** ۱۲٬۶۵۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۳،‏ ۵:۰۹ Sar****** ۱۰۳٬۰۴۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۳،‏ ۲:۵۲ fil****** ۴۴٬۵۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲،‏ ۲۰:۰۹ man****** ۷۱٬۹۶۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲،‏ ۱۷:۲۵ Fil****** ۱۲۷٬۳۱۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۱/۳۱،‏ ۲۲:۰۷ Ars****** ۵۶٬۳۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۳۰،‏ ۲۱:۵۸ Par****** ۵۰٬۹۸۸تومان شبا - بین بانکی پایا

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money