اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۸٬۰۰۸ درخواست را با مبلغ کل ۵۰۵٬۳۹۵٬۷۶۳تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۵/۳۱،‏ ۱۸:۳۴ Sar****** ۱۱۵٬۴۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۳۱،‏ ۱۸:۰۸ Fil****** ۱۰۸٬۱۸۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۳۱،‏ ۱۷:۲۶ man****** ۱۲۷٬۲۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۳۱،‏ ۱۶:۴۵ Sha****** ۵۲٬۴۱۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۲۹،‏ ۲۲:۵۵ Md6****** ۱۰۰٬۰۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۵،‏ ۲۰:۰۳ Abo****** ۷۸٬۲۷۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۲۵،‏ ۱۶:۳۷ Fil****** ۱۵۱٬۶۹۵تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۲۵،‏ ۶:۳۳ Sar****** ۹۸٬۶۸۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۵،‏ ۴:۰۵ fil****** ۲۱٬۹۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۳،‏ ۱۱:۴۸ you****** ۵۲٬۹۵۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۲۱،‏ ۱۲:۱۳ Ari****** ۲۰۷٬۳۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۰،‏ ۱۸:۲۱ Sam****** ۱۰۱٬۳۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۲۰،‏ ۱۱:۵۰ sia****** ۶۲۷٬۷۴۱تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۸،‏ ۱۴:۲۶ mas****** ۳۲۱٬۰۹۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۸،‏ ۲:۵۹ fil****** ۳۰٬۹۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۷،‏ ۲۱:۲۵ Sar****** ۱۱۰٬۷۲۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۷،‏ ۱۸:۰۱ Fil****** ۱۳۹٬۳۸۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۷،‏ ۱۷:۰۷ man****** ۹۹٬۱۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۵،‏ ۱۶:۴۴ Isd****** ۵۱٬۹۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۲،‏ ۱۰:۱۰ Sar****** ۱۳۲٬۹۳۰تومان کارت به کارت

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money