اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۶۳ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۹٬۱۵۱٬۸۳۷تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۵/۱۰،‏ ۲۲:۰۷ Par****** ۵۲٬۷۱۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۰،‏ ۱۹:۵۵ Fil****** ۱۴۳٬۶۴۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۰،‏ ۱۹:۰۹ man****** ۱۰۴٬۴۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۹،‏ ۱۶:۱۰ Lib****** ۱۳٬۰۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۹،‏ ۱۲:۰۱ zul****** ۱۸٬۰۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۸،‏ ۱۹:۵۰ mda****** ۹۸٬۴۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۷،‏ ۶:۰۰ Ami****** ۵۷۳٬۵۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۶،‏ ۱۹:۳۲ aan****** ۵۰٬۴۹۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۵،‏ ۶:۳۱ mas****** ۳۲۶٬۴۶۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۴،‏ ۱۸:۵۲ rez****** ۲۰٬۲۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۴،‏ ۴:۵۷ Sar****** ۱۰۴٬۴۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۴،‏ ۲:۳۳ fil****** ۲۹٬۳۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۳،‏ ۲۲:۰۱ Sam****** ۱۰۰٬۲۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۳،‏ ۱۸:۵۲ omi****** ۶۸٬۹۰۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۳،‏ ۱۸:۳۴ man****** ۸۲٬۱۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۳،‏ ۱۷:۲۲ Fil****** ۱۳۴٬۰۴۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱،‏ ۲۲:۴۷ Hei****** ۸۴٬۰۰۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱،‏ ۱۹:۳۳ kim****** ۱۱٬۰۸۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۴/۲۷،‏ ۲۰:۱۱ Abo****** ۸۵٬۹۵۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۴/۲۷،‏ ۱۳:۳۲ man****** ۷۸٬۹۳۰تومان کارت به کارت

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money