اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۹۱ درخواست را با مبلغ کل ۵۰۲٬۸۷۰٬۲۸۵تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۵/۱۷،‏ ۱۷:۰۷ man****** ۹۹٬۱۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۵،‏ ۱۶:۴۴ Isd****** ۵۱٬۹۰۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۲،‏ ۱۰:۱۰ Sar****** ۱۳۲٬۹۳۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۱،‏ ۲۰:۰۳ Abo****** ۸۲٬۱۴۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۱،‏ ۶:۰۹ Nas****** ۱۲٬۳۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۱،‏ ۵:۰۲ mas****** ۳۳۴٬۰۳۱تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۱،‏ ۲:۵۸ fil****** ۳۰٬۱۳۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۱۰،‏ ۲۲:۰۸ Sha****** ۵۱٬۸۴۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۰،‏ ۲۲:۰۷ Par****** ۵۲٬۷۱۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۰،‏ ۱۹:۵۵ Fil****** ۱۴۳٬۶۴۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۱۰،‏ ۱۹:۰۹ man****** ۱۰۴٬۴۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۹،‏ ۱۶:۱۰ Lib****** ۱۳٬۰۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۹،‏ ۱۲:۰۱ zul****** ۱۸٬۰۲۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۸،‏ ۱۹:۵۰ mda****** ۹۸٬۴۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۷،‏ ۶:۰۰ Ami****** ۵۷۳٬۵۴۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۶،‏ ۱۹:۳۲ aan****** ۵۰٬۴۹۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۵،‏ ۶:۳۱ mas****** ۳۲۶٬۴۶۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۵/۴،‏ ۱۸:۵۲ rez****** ۲۰٬۲۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۴،‏ ۴:۵۷ Sar****** ۱۰۴٬۴۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۵/۴،‏ ۲:۳۳ fil****** ۲۹٬۳۵۴تومان کارت به کارت

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money