اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۹۱ درخواست را با مبلغ کل ۵۰۲٬۸۷۰٬۲۸۵تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۱۹/۷/۳،‏ ۱۱:۵۹ ami****** ۱۵٬۹۷۷تومان banktransfer
۲۰۱۹/۷/۳،‏ ۹:۴۰ mil****** ۲۴٬۴۵۱تومان zarinpal
۲۰۱۹/۶/۳۰،‏ ۱۷:۱۱ ami****** ۱۰٬۵۹۷تومان banktransfer
۲۰۱۹/۶/۲۷،‏ ۱۳:۳۷ ami****** ۱۱٬۰۰۹تومان banktransfer
۲۰۱۹/۶/۸،‏ ۶:۱۰ sia****** ۲۲٬۷۶۸تومان banktransfer
۲۰۱۹/۴/۲۴،‏ ۵:۳۰ ird****** ۱۰٬۸۳۳تومان zarinpal
۲۰۱۹/۴/۱۳،‏ ۵:۵۷ bog****** ۱۰٬۰۹۰تومان banktransfer
۲۰۱۹/۴/۷،‏ ۱۴:۲۵ ird****** ۱۰٬۰۰۰تومان zarinpal
۲۰۱۹/۳/۱۸،‏ ۶:۲۰ ird****** ۱۰٬۱۶۱تومان zarinpal
۲۰۱۹/۳/۵،‏ ۱۶:۱۱ ird****** ۱۰٬۰۱۹تومان zarinpal
۲۰۱۹/۲/۲۳،‏ ۱۹:۳۵ ird****** ۱۰٬۱۲۶تومان zarinpal
۲۰۱۹/۲/۱۴،‏ ۱۳:۴۴ ird****** ۱۰٬۰۳۹تومان zarinpal
۲۰۱۹/۲/۱۰،‏ ۱۰:۳۳ bog****** ۱۰٬۱۳۸تومان banktransfer
۲۰۱۹/۲/۴،‏ ۱۵:۲۴ ird****** ۱۰٬۸۲۴تومان zarinpal
۲۰۱۹/۱/۲۸،‏ ۱۹:۴۹ ird****** ۱۰٬۲۵۹تومان zarinpal
۲۰۱۹/۱/۲۷،‏ ۲۰:۱۴ sia****** ۱۸٬۶۵۳تومان banktransfer
۲۰۱۹/۱/۱۴،‏ ۶:۲۵ bog****** ۱۱٬۲۴۶تومان banktransfer
۲۰۱۹/۱/۸،‏ ۱۵:۱۲ Sha****** ۱۰٬۰۰۹تومان banktransfer
۲۰۱۸/۹/۲۳،‏ ۱۶:۴۵ kon****** ۱۰٬۰۰۸تومان banktransfer
۲۰۱۸/۹/۱،‏ ۲۲:۲۶ meh****** ۱۰٬۷۹۲تومان zarinpal

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money