اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۶۳ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۹٬۱۵۱٬۸۳۷تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۱۷/۱۰/۳۰،‏ ۱۴:۴۸ maz****** ۱۱٬۲۲۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۰/۲۶،‏ ۱۸:۵۵ maz****** ۱۰٬۰۴۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۰/۲۱،‏ ۱۳:۱۵ yas****** ۱۰٬۳۳۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۰/۱۹،‏ ۱۷:۵۰ maz****** ۱۳٬۴۴۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۰/۱۳،‏ ۱۸:۰۸ maz****** ۱۰٬۰۱۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۰/۱۰،‏ ۱۰:۱۵ maz****** ۱۱٬۴۶۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۰/۷،‏ ۱۰:۵۵ maz****** ۱۴٬۴۳۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۰/۴،‏ ۷:۳۳ maz****** ۱۰٬۸۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۱۰/۲،‏ ۹:۰۰ maz****** ۱۷٬۸۲۹تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۲۹،‏ ۷:۳۰ maz****** ۱۲٬۲۴۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۲۶،‏ ۱۷:۵۸ maz****** ۱۰٬۵۹۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۲۴،‏ ۱۲:۵۹ maz****** ۴۱٬۴۸۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۱۷،‏ ۷:۴۳ maz****** ۱۶٬۹۰۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۱۴،‏ ۸:۰۰ yas****** ۱۰٬۰۷۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۱۲،‏ ۲۰:۰۰ maz****** ۲۱٬۲۳۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۹،‏ ۱۰:۵۱ maz****** ۱۱٬۷۶۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۷،‏ ۱۷:۱۵ maz****** ۳۲٬۵۱۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۹/۳،‏ ۱۲:۵۲ maz****** ۴۶٬۵۷۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۳۰،‏ ۹:۲۴ maz****** ۲۱٬۹۳۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۹،‏ ۵:۲۵ maz****** ۴۲٬۱۸۶تومان banktransfer

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money