اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۹۱ درخواست را با مبلغ کل ۵۰۲٬۸۷۰٬۲۸۵تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۱۷/۷/۱۷،‏ ۸:۱۴ yas****** ۱۰٬۰۴۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۴،‏ ۲۱:۰۱ mas****** ۱۱٬۲۳۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۱،‏ ۲۰:۵۷ 2Fi****** ۵۵٬۲۰۳تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۱۹:۰۴ sia****** ۱۰٬۰۱۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۷:۲۹ tfi****** ۱۰٬۱۳۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۸،‏ ۹:۲۷ tfi****** ۱۰٬۵۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۱،‏ ۲۲:۳۱ boo****** ۳۱٬۶۴۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۰،‏ ۸:۰۶ tfi****** ۱۰٬۵۱۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۹،‏ ۶:۵۵ ram****** ۱۰٬۰۰۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۲۲،‏ ۲۱:۱۸ boo****** ۴۴٬۱۷۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۳،‏ ۲۰:۰۲ dik****** ۱۰٬۰۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۲،‏ ۱۲:۵۷ mas****** ۱۴٬۱۴۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۳۰،‏ ۱۳:۵۲ dik****** ۱۰٬۹۲۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۶،‏ ۱۷:۵۲ dik****** ۱۱٬۸۷۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۴،‏ ۹:۰۳ dik****** ۱۱٬۲۶۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۳،‏ ۱۰:۳۵ Meh****** ۷۸٬۷۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۲،‏ ۸:۴۸ dik****** ۱۰٬۷۳۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۰،‏ ۲۲:۱۹ boo****** ۴۲٬۴۶۳تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۱۶،‏ ۸:۱۶ maz****** ۲۳٬۴۳۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۶،‏ ۱۲:۱۱ tfi****** ۱۱٬۸۳۷تومان banktransfer

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money