اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۶۳ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۹٬۱۵۱٬۸۳۷تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۴/۹،‏ ۱۵:۴۰ ami****** ۳۹٬۷۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۸،‏ ۵:۴۸ ama****** ۱۳۵٬۷۴۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۷،‏ ۲۱:۱۷ Par****** ۵۰٬۰۷۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۴/۷،‏ ۱۸:۵۷ mah****** ۱۴٬۷۶۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۴/۶،‏ ۱۱:۴۲ Erf****** ۲۴۰٬۶۴۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۶،‏ ۳:۳۲ fil****** ۲۸٬۸۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۵،‏ ۲۰:۵۲ Sar****** ۱۲۸٬۲۰۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۵،‏ ۲۰:۲۳ mas****** ۲۱۹٬۵۷۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۴/۵،‏ ۱۸:۱۶ Fil****** ۱۲۷٬۲۳۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۴/۵،‏ ۱۷:۵۵ man****** ۷۶٬۳۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۴/۲،‏ ۰:۵۶ bib****** ۵۰٬۲۸۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۴/۲،‏ ۰:۵۵ bib****** ۲۰۲٬۲۳۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۴/۱،‏ ۱۹:۲۵ Sha****** ۵۳٬۰۵۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۳۱،‏ ۱۲:۳۸ pri****** ۱۱۳٬۵۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۲۰:۰۱ Abo****** ۵۸٬۰۰۵تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۱۵:۵۶ mil****** ۲۱٬۸۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۴:۳۰ mas****** ۲۹۷٬۴۸۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۳:۴۲ fil****** ۸۱٬۸۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۳:۲۰ man****** ۱۱۰٬۵۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۹،‏ ۲۳:۳۰ Sar****** ۱۴۳٬۰۱۰تومان کارت به کارت

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money