اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۶۳ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۹٬۱۵۱٬۸۳۷تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۳/۲۹،‏ ۱۷:۵۸ Fil****** ۱۵۴٬۶۲۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۹،‏ ۶:۰۶ abb****** ۵۶٬۴۹۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۸،‏ ۱۸:۴۲ Nas****** ۱۸٬۰۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۱۹:۵۳ Abo****** ۹۳٬۹۱۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۱۳:۲۰ man****** ۱۰۵٬۰۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۶:۱۵ you****** ۵۲٬۲۳۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۵:۱۲ mas****** ۲۶۸٬۸۹۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۲،‏ ۲۲:۴۹ Sar****** ۱۴۳٬۴۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۲،‏ ۲۲:۴۹ Par****** ۶۳٬۳۱۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۲،‏ ۱۹:۳۷ mah****** ۲۷٬۲۱۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۲،‏ ۱۷:۵۳ Fil****** ۱۴۰٬۵۳۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۱۹،‏ ۷:۱۶ aan****** ۶۳٬۰۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱۶،‏ ۷:۰۸ mas****** ۱۶۳٬۰۷۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۱۶،‏ ۳:۰۸ fil****** ۳۷٬۸۶۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱۵،‏ ۲۰:۳۸ Sar****** ۱۰۶٬۹۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱۵،‏ ۱۹:۲۵ Fil****** ۱۱۷٬۸۲۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۱۵،‏ ۱۷:۱۱ man****** ۴۹٬۱۱۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱۰،‏ ۱۸:۵۰ mas****** ۲۹۲٬۴۰۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۱۰،‏ ۶:۱۸ Ami****** ۵۱۱٬۰۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۹،‏ ۲۰:۱۴ man****** ۹۳٬۹۵۴تومان کارت به کارت

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money