اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۹۱ درخواست را با مبلغ کل ۵۰۲٬۸۷۰٬۲۸۵تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۴/۱،‏ ۱۹:۲۵ Sha****** ۵۳٬۰۵۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۳۱،‏ ۱۲:۳۸ pri****** ۱۱۳٬۵۶۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۲۰:۰۱ Abo****** ۵۸٬۰۰۵تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۱۵:۵۶ mil****** ۲۱٬۸۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۴:۳۰ mas****** ۲۹۷٬۴۸۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۳:۴۲ fil****** ۸۱٬۸۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳۰،‏ ۳:۲۰ man****** ۱۱۰٬۵۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۹،‏ ۲۳:۳۰ Sar****** ۱۴۳٬۰۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۹،‏ ۱۷:۵۸ Fil****** ۱۵۴٬۶۲۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۹،‏ ۶:۰۶ abb****** ۵۶٬۴۹۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۸،‏ ۱۸:۴۲ Nas****** ۱۸٬۰۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۱۹:۵۳ Abo****** ۹۳٬۹۱۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۱۳:۲۰ man****** ۱۰۵٬۰۹۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۶:۱۵ you****** ۵۲٬۲۳۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۳،‏ ۵:۱۲ mas****** ۲۶۸٬۸۹۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۲،‏ ۲۲:۴۹ Sar****** ۱۴۳٬۴۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲۲،‏ ۲۲:۴۹ Par****** ۶۳٬۳۱۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۲،‏ ۱۹:۳۷ mah****** ۲۷٬۲۱۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲۲،‏ ۱۷:۵۳ Fil****** ۱۴۰٬۵۳۶تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۱۹،‏ ۷:۱۶ aan****** ۶۳٬۰۵۰تومان کارت به کارت

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money