اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۹۱ درخواست را با مبلغ کل ۵۰۲٬۸۷۰٬۲۸۵تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۲۴/۳/۱۶،‏ ۷:۰۸ mas****** ۱۶۳٬۰۷۲تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۱۶،‏ ۳:۰۸ fil****** ۳۷٬۸۶۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱۵،‏ ۲۰:۳۸ Sar****** ۱۰۶٬۹۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱۵،‏ ۱۹:۲۵ Fil****** ۱۱۷٬۸۲۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۱۵،‏ ۱۷:۱۱ man****** ۴۹٬۱۱۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۱۰،‏ ۱۸:۵۰ mas****** ۲۹۲٬۴۰۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۱۰،‏ ۶:۱۸ Ami****** ۵۱۱٬۰۹۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۹،‏ ۲۰:۱۴ man****** ۹۳٬۹۵۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۹،‏ ۲۰:۰۷ Abo****** ۱۱۷٬۱۸۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۹،‏ ۱۴:۵۵ top****** ۳۶٬۲۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۹،‏ ۱۴:۴۲ Hei****** ۸۳٬۸۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۹،‏ ۲:۴۲ fil****** ۵۱٬۴۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۸،‏ ۱۹:۳۶ Sar****** ۱۳۴٬۲۱۱تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۸،‏ ۱۷:۵۷ Fil****** ۱۴۲٬۱۸۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۳،‏ ۲۲:۲۱ Md6****** ۹۶٬۱۰۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۳،‏ ۵:۲۵ Sha****** ۵۱٬۰۴۴تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲،‏ ۱۸:۲۲ mah****** ۲۰٬۷۲۰تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲،‏ ۱۶:۳۸ mas****** ۳۹۳٬۱۴۸تومان شبا - بین بانکی پایا
۲۰۲۴/۳/۲،‏ ۱۶:۱۱ Lib****** ۱۷٬۶۶۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۳/۲،‏ ۹:۰۴ Sar****** ۲۰۱٬۰۰۴تومان کارت به کارت

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money