اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۹۱ درخواست را با مبلغ کل ۵۰۲٬۸۷۰٬۲۸۵تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۱۹/۸/۶،‏ ۲:۵۰ Ham****** ۳۴٬۷۱۵تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۵،‏ ۲۲:۰۰ Ali****** ۲۹٬۳۹۴تومان cartBecart
۲۰۱۹/۸/۵،‏ ۱۵:۵۰ Ram****** ۱۱٬۶۶۲تومان cartBecart
۲۰۱۹/۸/۵،‏ ۱۵:۴۱ Erf****** ۱۲٬۴۲۸تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۵،‏ ۱۵:۱۹ sin****** ۸۲٬۴۷۷تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۵،‏ ۱۳:۵۲ ark****** ۲۱٬۵۰۴تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۵،‏ ۱۳:۱۹ saj****** ۱۰٬۷۳۵تومان cartBecart
۲۰۱۹/۸/۴،‏ ۲۳:۱۰ sin****** ۲۷۲٬۶۸۰تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۴،‏ ۱۳:۰۶ fil****** ۵۰٬۰۲۴تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۳،‏ ۱۹:۵۵ mas****** ۵۹٬۶۹۵تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۳،‏ ۱۹:۲۳ mda****** ۱۳٬۸۸۵تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۳،‏ ۱۷:۲۳ ali****** ۱۰٬۱۹۶تومان cartBecart
۲۰۱۹/۸/۳،‏ ۱۷:۱۵ bib****** ۹۰٬۵۱۶تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۳،‏ ۱۴:۲۰ Mah****** ۱۲٬۳۱۰تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۳،‏ ۱۲:۱۹ Erf****** ۲۴٬۲۹۸تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۳،‏ ۹:۰۲ ami****** ۱۲٬۸۸۴تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۳،‏ ۶:۴۰ emj****** ۳۵٬۳۳۶تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۲،‏ ۱۴:۰۲ Ham****** ۲۵٬۷۴۲تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۲،‏ ۱۱:۱۳ Pri****** ۱۱٬۲۵۷تومان Shaba
۲۰۱۹/۸/۲،‏ ۷:۰۹ es1****** ۴۳٬۰۹۵تومان Shaba

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money