اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۶۳ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۹٬۱۵۱٬۸۳۷تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۱۹/۳/۱۸،‏ ۶:۲۰ ird****** ۱۰٬۱۶۱تومان zarinpal
۲۰۱۹/۳/۵،‏ ۱۶:۱۱ ird****** ۱۰٬۰۱۹تومان zarinpal
۲۰۱۹/۲/۲۳،‏ ۱۹:۳۵ ird****** ۱۰٬۱۲۶تومان zarinpal
۲۰۱۹/۲/۱۴،‏ ۱۳:۴۴ ird****** ۱۰٬۰۳۹تومان zarinpal
۲۰۱۹/۲/۱۰،‏ ۱۰:۳۳ bog****** ۱۰٬۱۳۸تومان banktransfer
۲۰۱۹/۲/۴،‏ ۱۵:۲۴ ird****** ۱۰٬۸۲۴تومان zarinpal
۲۰۱۹/۱/۲۸،‏ ۱۹:۴۹ ird****** ۱۰٬۲۵۹تومان zarinpal
۲۰۱۹/۱/۲۷،‏ ۲۰:۱۴ sia****** ۱۸٬۶۵۳تومان banktransfer
۲۰۱۹/۱/۱۴،‏ ۶:۲۵ bog****** ۱۱٬۲۴۶تومان banktransfer
۲۰۱۹/۱/۸،‏ ۱۵:۱۲ Sha****** ۱۰٬۰۰۹تومان banktransfer
۲۰۱۸/۹/۲۳،‏ ۱۶:۴۵ kon****** ۱۰٬۰۰۸تومان banktransfer
۲۰۱۸/۹/۱،‏ ۲۲:۲۶ meh****** ۱۰٬۷۹۲تومان zarinpal
۲۰۱۸/۷/۲۱،‏ ۱۱:۱۱ kiy****** ۱۱٬۰۸۸تومان banktransfer
۲۰۱۸/۶/۲۸،‏ ۱۷:۳۹ meh****** ۱۰٬۰۸۳تومان zarinpal
۲۰۱۸/۶/۲۴،‏ ۱۵:۰۹ kiy****** ۱۰٬۰۷۶تومان banktransfer
۲۰۱۸/۶/۹،‏ ۱۰:۲۱ sia****** ۲۱٬۹۲۴تومان banktransfer
۲۰۱۸/۵/۱۹،‏ ۱۹:۲۱ 911****** ۱۰٬۱۲۰تومان banktransfer
۲۰۱۸/۵/۱۸،‏ ۱۴:۵۷ mgt****** ۹۶٬۲۶۷تومان banktransfer
۲۰۱۸/۴/۲۸،‏ ۱۳:۳۶ mal****** ۱۰٬۳۲۶تومان banktransfer
۲۰۱۸/۴/۲۷،‏ ۱۸:۰۹ kon****** ۱۰٬۰۶۰تومان banktransfer

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money