اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری میزان روش
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۹:۱۵ Mah****** ۱۳٬۰۷۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۸:۴۳ anz****** ۱۲٬۰۷۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۸:۳۷ Ram****** ۴۵٬۳۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۸:۱۲ aba****** ۱۰٬۰۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۷:۰۹ mhm****** ۱۰٬۶۳۴تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۶:۲۱ mhr****** ۲۲٬۷۶۳تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۲:۵۸ sin****** ۱۰۰٬۹۴۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۲:۳۰ man****** ۱۰٬۵۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۱۲:۲۱ ark****** ۱۰٬۵۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۸،‏ ۸:۱۰ rez****** ۱۳٬۷۴۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۲۲:۳۲ Mj8****** ۸۳٬۶۴۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۲۱:۵۲ fil****** ۵۰٬۸۰۵تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۲۰:۴۱ Ali****** ۲۱٬۵۳۷تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۲۰:۲۸ mas****** ۱۱۶٬۰۵۸تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۹:۵۴ ami****** ۱۰٬۹۹۷تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۹:۰۵ Sae****** ۱۰٬۰۲۲تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۳:۳۸ Gha****** ۱۶٬۰۵۱تومان شبا - بین بانکی
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۰:۱۱ hal****** ۱۳٬۶۱۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۷،‏ ۱۰:۰۴ dar****** ۲۵٬۱۹۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۶،‏ ۲۳:۲۱ Ram****** ۱۰٬۰۲۲تومان کارت به کارت