اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۶۳ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۹٬۱۵۱٬۸۳۷تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۱۷/۸/۲۸،‏ ۱۵:۰۹ mgt****** ۲۶۶٬۴۲۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۸،‏ ۸:۳۶ maz****** ۳۴٬۷۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۷،‏ ۱۸:۴۷ maz****** ۵۳٬۸۶۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۲۰،‏ ۱۷:۲۴ yas****** ۱۳٬۳۷۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۱۲،‏ ۱۷:۵۸ Sha****** ۱۰٬۰۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۸،‏ ۱۱:۰۳ maz****** ۱۳٬۲۹۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۸/۷،‏ ۱۶:۰۷ maz****** ۲۸٬۸۱۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۱،‏ ۲۳:۱۵ yas****** ۱۰٬۵۶۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۱،‏ ۱۲:۴۲ maz****** ۲۶٬۸۷۹تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۳۰،‏ ۱۱:۵۷ mhr****** ۲۰٬۱۲۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۲۹،‏ ۲۰:۳۶ maz****** ۵۹٬۲۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۸،‏ ۱۳:۰۱ man****** ۱۱٬۸۳۴تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۷،‏ ۸:۱۴ yas****** ۱۰٬۰۴۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۴،‏ ۲۱:۰۱ mas****** ۱۱٬۲۳۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۱۱،‏ ۲۰:۵۷ 2Fi****** ۵۵٬۲۰۳تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۱۹:۰۴ sia****** ۱۰٬۰۱۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۷/۴،‏ ۷:۲۹ tfi****** ۱۰٬۱۳۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۸،‏ ۹:۲۷ tfi****** ۱۰٬۵۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۱،‏ ۲۲:۳۱ boo****** ۳۱٬۶۴۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۶/۲۰،‏ ۸:۰۶ tfi****** ۱۰٬۵۱۲تومان banktransfer

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money