اثبات پرداختی ها

ما تاکنون تعداد ۷٬۹۶۳ درخواست را با مبلغ کل ۴۹۹٬۱۵۱٬۸۳۷تومان پرداخت کرده ایم و این اعداد به سرعت در حال رشد هستند!

تاریخ نام کاربری مبلغ روش
۲۰۱۷/۶/۹،‏ ۶:۵۵ ram****** ۱۰٬۰۰۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۲۲،‏ ۲۱:۱۸ boo****** ۴۴٬۱۷۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۳،‏ ۲۰:۰۲ dik****** ۱۰٬۰۰۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۵/۲،‏ ۱۲:۵۷ mas****** ۱۴٬۱۴۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۳۰،‏ ۱۳:۵۲ dik****** ۱۰٬۹۲۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۶،‏ ۱۷:۵۲ dik****** ۱۱٬۸۷۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۴،‏ ۹:۰۳ dik****** ۱۱٬۲۶۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۳،‏ ۱۰:۳۵ Meh****** ۷۸٬۷۹۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۲،‏ ۸:۴۸ dik****** ۱۰٬۷۳۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲۰،‏ ۲۲:۱۹ boo****** ۴۲٬۴۶۳تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۱۶،‏ ۸:۱۶ maz****** ۲۳٬۴۳۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۶،‏ ۱۲:۱۱ tfi****** ۱۱٬۸۳۷تومان banktransfer
۲۰۱۷/۴/۲،‏ ۱۸:۴۵ tfi****** ۱۲٬۱۲۵تومان banktransfer
۲۰۱۷/۳/۲۸،‏ ۱۴:۲۳ tfi****** ۱۰٬۳۴۲تومان banktransfer
۲۰۱۷/۳/۲۴،‏ ۷:۰۲ tfi****** ۱۰٬۲۵۶تومان banktransfer
۲۰۱۷/۳/۱۸،‏ ۱۱:۴۴ tfi****** ۱۰٬۰۱۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۳/۱۳،‏ ۱۰:۵۴ tfi****** ۱۰٬۰۹۰تومان banktransfer
۲۰۱۷/۳/۹،‏ ۱۱:۱۱ mas****** ۶٬۶۸۸تومان banktransfer
۲۰۱۷/۳/۸،‏ ۱۰:۴۸ tfi****** ۵٬۶۵۱تومان banktransfer
۲۰۱۷/۳/۶،‏ ۹:۵۳ tfi****** ۵٬۶۱۰تومان banktransfer

آماده شروع کسب درآمد با 2AD (تو.اد) هستید؟

همین حالا با شروع ثبت نام سفر خود را آغاز کنید. 100% رایگان!

ثبت نام
money